Richtingaanwijzers ”ik weet niet wat ik wil met mijn loopbaan”

Ook niet weten wat je met je loopbaan verder wilt? Van belang is dat je eerst meer bewust wordt hoe gedrag werkt om vervolgens richting te bepalen.

Gedrag wordt bepaald door het kunnen (competenties) EN het willen (drijfveren en talenten). De drijfveren en de daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die je gedrag stimuleren of remmen. Zolang je werkzaamheden aansluiten op je drijfveren & talenten voel je je gemotiveerd. Je ervaart dan plezier en behaalt goede resultaten.

Motivatie

Je motivatie ontdek je als je stilstaat bij de vragen: Waar word jij enthousiast en blij van? Waar haal je voldoening uit?  We herkennen allemaal dat wanneer je voor iets gemotiveerd bent, je er graag voor wilt inzetten. Sommige mensen weten van jongs af al wat ze later willen gaan doen als ze groot zijn….Veel vaker komt het voor dat mensen nauwelijks een idee hebben welk werk bij hen past. Ze hebben helaas geen goed beeld van wat hen werkelijk motiveert. 

Drijfveren

Drijfveren zijn de bouwstenen van je persoonlijkheid. Ze hebben een grote invloed op je gedrag en ontwikkeling. Drijfveren geven je helder inzicht in wat jij werkelijk belangrijk vindt in het leven. Inzicht in wat jou drijft is belangrijk voor jezelf, om richting te kunnen geven aan jouw loopbaan en leven. Voorbeelden van drijfveren zijn: aanziensbehoefte, afwisseling, ambitie & uitdaging, doelgerichtheid, hulpverlenen, besluiten nemen, energie & actie.

Talenten

Een talent is min of meer aangeboren of later door persoonlijke interesse ontwikkeld.  Veel mensen kennen hun talenten niet omdat ze het heel normaal vinden hoe ze denken, voelen en handelen. Het is juist wel belangrijk deze te herkennen. Talenten zeggen iets over wat je kunt of waar je aanleg voor hebt. Van een talent kun je nooit te veel hebben.

Behoeften en verlangens

Wanneer je baan voldoende overeenkomt met je persoonlijke drijfveren en je behoeften dan ontstaat er passie en werkplezier. Het vervullen van behoeften blijkt essentieel te zijn om ervoor te zorgen dat mensen floreren, goed presteren en gezond blijven. Behoeften geven richting, je kunt deze gebruiken om je bewuster te worden van wie je bent en wat jij nodig hebt.

Voorbeelden van de belangrijkste basis-behoeften blijken:

  1. Ergens bij horen (samenwerking, verbondenheid)
  2. Competent voelen (uitdaging, ontplooiing, erkenning, waardering)
  3. Autonomie (bepaalde mate hebben van invloed0
  4. Van toegevoegde waarde zijn (individuele bijdrage aan doelen organisatie)

Gevoelens

Wanneer je je behoeftenpatroon vervult ervaar je positieve gevoelens. Gevoelens vertellen ons alles over onze behoeften en over de vervulling van ons behoeftenpatroon.

Persoonlijke kwaliteiten

Behoeften krijgen inhoud door je (kern)kwaliteiten. Iedereen wil gewaardeerd worden om zijn/haar kwaliteiten waar je trots op bent en die kwaliteiten wil je graag ontplooien zodat je er ten volle van kunt profiteren. Kwaliteiten zeggen iets over wie je bent bescheiden, geduldig, dominant etc, Ze hebben een eigen dynamiek. Als je in een kwaliteit doorschiet dan kan de kwaliteit zich tegen je keren. Bijvoorbeeld te doelgericht zijn kan leiden tot drammerigheid. Of te bescheiden leidt tot onzichtbaarheid.

Competenties

Competenties (kennis en vaardigheden) zijn niet aangeboren maar ontstaan door intensief en doelbewust oefenen.

Heb je hulp nodig bij het onderzoeken van jouw loopbaanankers om richting te bepalen? Je eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, begrijpen en effectief in te zetten. Neem dan contact op.

Top