Ontwikkeladvies 45+

Het Ontwikkeladvies 45+ is een gesubsidieerd (gratis) loopbaanadvies dat onderdeel is van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor vijfenveertigplussers, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werken  (in loondienst of zelfstandig).

Het ‘Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers” laat zien waar jij je kunt ontwikkelen en hoe jij je werk leuk kunt houden. Nu én in de toekomst.

Daardoor krijg jij een beter beeld van wat nodig is om meer gebruik te maken van je talenten én voor een werkleven vol energie.

Het eindproduct van deze gesprekken is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die je op de korte en/of de lange termijn kunt inzetten om de mogelijkheden om aan het werk te blijven tot aan je pensioen te vergroten. Het ontwikkeladviestraject betekent minimaal 4 uur begeleiding.

Als jij in deze doelgroep valt kun je kosteloos gebruik maken van de subsidieregeling. Ik ben verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidie.

Dit ontwikkeladviestraject geeft je inzicht in:

  • het toekomstperspectief van je huidige werk
  • eigen competenties
  • de toekomstige loopbaanmogelijkheden

Op deze site vind je meer informatie over deze subsidieregeling: uitvoeringvanbeleidszw.nl

Vragen?

Contact
Top