Ontwikkeladvies 45plus

Het eindproduct van deze gesprekken is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die je op de korte en/of de lange termijn kunt inzetten om de mogelijkheden om aan het werk te blijven tot aan je pensioen te vergroten.

Dit Ontwikkeladviestraject:

  • Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de werkende.
  • Persoonsprofiel: competenties, kwaliteiten, vaardigheden
  • Eisen die de werkende stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke
  • Toekomstoriëntatie

Vragen?

Whatsapp, bel of mail >

Top