Loopbaancoaching: Waar sta jij in je werk? Hoe verder?

  • Ik weet gewoon niet wat ik nog wil, kan en voldoening geeft
  • Misschien zou ik best wel eens een volgende stap willen nemen
  • Verdieping aanbrengen in mijn huidige job 
  • Een ontslag sluit ik op korte termijn niet uit

Loopbaanbegeleiding “Doelgericht in beweging”

Wil je onderzoeken wat je kunt veranderen aan je huidige job of welke loopbaanstap meer aansluit richting een bevredigende werkomgeving?

Wil je opnieuw jezelf en jouw loopbaandoelen / carriérepad (her-)ontdekken, formuleren en realiseren?

Ik kan je helpen “VAN HIER NAAR DAAR” te komen.

Ik begeleid en coach met ontzettend veel betrokkenheid jonge & volwassen “zoekende” vrouwen die op enig moment de balans van hun werkleven willen of moeten opmaken om daarna (“anders”) verder te gaan……(ook steeds meer mannen vinden de weg naar mij omdat zij dezelfde vraagstukken herkennen).

Het zijn vrouwen (mannen) die veelal hun ambities fanatiek hebben nagestreefd en waargemaakt. En denken: ” Is dit nu alles”

Ook vrouwen (mannen) die per toeval in een bepaalde werkrichting zijn gestart of ingerold en daar nog werkzaam zijn. Zij zijn benieuwd of er nog ander werk voor hen aansluit. Of zoeken verdieping in hun huidige baan.

Vrouwen (mannen) die er achter komen dat zij hun loopbaanambities ondergeschikt hebben gemaakt uit liefde & zorg voor anderen. En voelen dat ze ruimte en richting nodig hebben voor zichzelf en hun loopbaanverlangens.

Of vrouwen (mannen) die tijdens hun loopbaan benaderd of gevraagd zijn voor een door hen gewenste functie/rol. Zij willen opnieuw onderzoeken wat zij belangrijk vinden in hun werkleven om daarna zelf actief te kunnen gaan solliciteren.

EN DAN OP ENIG MOMENT dient zich een keerpunt of kruispunt aan.

Met twijfels en onzekerheid

over je bestemming

voor de 3e of 4e fase van je werkleven.

Deze vrouwen / mannen

1. voelen diep van binnen een verlangen om de balans van hun werkleven op te maken, dat verlangen popt steeds vaker op en zorgt voor onrust en spanning voor henzelf en voor hun dierbaren

2.  ervaren een noodzaak om de balans van hun werkleven op te maken, omdat zij vanwege veranderende persoonlijke omstandigheden dreigen vast te lopen of op korte termijn een komend ontslag inschatten

Herken je dit?

Zo ja, dan is een moment van herijken aangebroken en essentieel om van daaruit weer zelf meer bewust verder te kunnen gaan.

Maar eerst Hervinden & Herwaarderen en dan Herpakken.

Helderheid voor jezelf creëren.

Om doelgericht in beweging te komen.

En zicht krijgen op:

  • Wat je persoonlijke kwaliteiten en drijfveren zijn
  • Wat je nog te ontwikkelen kwaliteiten en vaardigheden zijn
  • Welke factoren voor jou van invloed zijn op je werkplezier
  • In welke werkomgeving je het  best tot je recht komt
  • Wat realistische loopbaanmogelijkheden zijn
  • Welke stappen gezet moeten worden om jouw loopbaan in de gewenste richting voort te zetten

Neem gerust Contact met mij op en maak zelf direct een vrijblijvende afspraak (bellen of Zoom) in mijn agenda.

Mijn aanbod:

☑ een éénmalig perspectiefstrategiegesprek

of

☑ een Loopbaancheck of Loopbaantraject

Ik denk en voel graag met je mee ( Contact ), lees hier meer over mij en mijn werkwijze.

Whatsapp, bel of mail >

Top