Waar sta jij in je werk als HR professional? Hoe verder?

  • Ik weet niet meer wat ik mij voldoening geeft
  • Ik wil een volgende loopbaanstap maken 
  • Ik wens verdieping aan te brengen in mijn huidige job
  • Ik moet i.v.m. reintegratie of ontslag opnieuw ontdekken wat bij mij past

Wil je onderzoeken wat je kunt veranderen aan je huidige job of welke loopbaanstap meer aansluit richting een bevredigende werkomgeving?

Wil je opnieuw jezelf en jouw loopbaandoelen / carriérepad (her-)ontdekken, formuleren en realiseren?

Ik kan je helpen “VAN HIER NAAR DAAR” te komen.

Ik begeleid en coach met ontzettend veel betrokkenheid HR professionals die op enig moment de balans van hun werkleven willen of moeten opmaken om daarna (“anders”) verder te kunnen gaan…….

HR professionals die hun ambities fanatiek nagestreefd en waargemaakt. En nu denken: ” Is dit alles”,

HR professionals zijn deze werkrichting ingerold en daar nog werkzaam. Zij wensen verdieping in hun werk. Of zijn benieuwd, twijfelen of er nog ander werk voor hen aansluit.

HR professionals die hun loopbaanambities ondergeschikt hebben gemaakt uit liefde & zorg voor anderen. En voelen dat ze nu ruimte en richting nodig hebben voor zichzelf en hun loopbaanverlangens.

Ze staan op een keerpunt of kruispunt

met twijfels, onzekerheid

over hun bestemming

voor de 2e, 3e of 4e fase van hun ”werkleven”.

Zij:

1. voelen diep van binnen een verlangen om de balans van hun werkleven op te maken, dat verlangen popt steeds vaker op en zorgt voor onrust en spanning voor henzelf en voor hun dierbaren

2.  ervaren een noodzaak om de balans van hun werkleven op te maken, omdat zij vanwege veranderende persoonlijke omstandigheden dreigen vast te lopen of op korte termijn een komend ontslag inschatten

Herken je dit?

Zo ja, dan is een moment van herijken aangebroken en is het essentieel om van daaruit weer zelf meer bewust verder te kunnen gaan.

Helderheid voor jezelf creëren.

Hervinden, Herwaarderen, Herpakken.

Zicht krijgen op:

  • Wat je persoonlijke kwaliteiten en drijfveren zijn
  • Wat je nog te ontwikkelen kwaliteiten en vaardigheden zijn
  • Welke factoren voor jou van invloed zijn op je werkplezier
  • In welke werkomgeving je het  best tot je recht komt
  • Wat realistische loopbaanmogelijkheden zijn
  • Welke stappen gezet moeten worden om jouw loopbaan in de gewenste richting voort te zetten

Neem gerust Contact met mij op en maak direct een vrijblijvende afspraak (bellen of Zoom) in mijn agenda.

Ik denk en voel graag met je mee ( Contact ), lees hier meer over mij en mijn werkwijze.

Whatsapp, bel of mail >

Top