Gesprekken over inzetbaarheid

Voor sommige organisaties en bedrijven blijkt het structureel (in-)voeren van inzetbaarheidgesprekken met medewerkers nog nieuw te zijn en/of lastig te realiseren.

Een inzetbaarheidsgesprek gaat over het met elkaar uitwisselen van ideeën en mogelijkheden. Gespreksonderwerpen zijn:

  • uitdagingen en kansen in het werk
  • eisen van het werk
  • behoeften van de werknemer

Onze ervaring is dat medewerkers het heel prettig vinden om eerst met een onafhankelijke loopbaanprofessional te praten over hoe zij in hun werk staan en wat zij nodig hebben.  Alvorens zij met hun manager hierover in gesprek durven te gaan. De oorzaak om dit in eerste instantie niet te willen heeft te maken met dat medewerkers geen gelijkwaardigheid ervaren met hun manager. Medewerkers voelen zich niet voldoende veilig.

 

Wij helpen uw organisatie/bedrijf en medewerkers de drempel over te gaan om daadwerkelijk aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. 

Aanbod

Vanuit onze expertise gaan wij graag met uw medewerker(s) in gesprek (individueel of groep) over de volgende thema’s: kennis en vaardigheden, plezier, vitaliteit, werk-privé balans, het werk over 3 -5 jaar. Vervolgens ondersteunen we bij de vastlegging van concrete afspraken en haalbare doelen in lijn met uw organisatiedoelstellingen rondom ”samen op weg naar duurzame inzetbaarheid‘. Na de eerste cyclus met onze ondersteuning bestaat de mogelijkheid dat u het vanaf dat moment zelf gaat uitvoeren.

Vragen?

Whatsapp, bel of mail >

 

 

 

 

 

Top